DARMOWA DOSTAWA W POLSCE

Zwroty

Warunki zwrotów: Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin, wystarczy, aby wysłali Państwo informację przed upływem tej daty na przykład pisemnie na adres Cyprysowa 23, 65-960 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres info@sheveley.com. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest zamieszczony na dole strony. Zwracany produkt musi zostać dostarczony na adres: Cyprysowa 23, 65-960 Zielona Góra. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zwrot środków: Po otrzymaniu zwracanego produktu dokonamy zwrotu środków w ciągu 24 godzin. Zwrócone zostaną wszystkie płatności wykonane przez konsumenta oprócz tych wynikających z wyboru innej metody przesyłki niż standardowa najtańsza. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Uwaga, operatorzy bramek płatniczych mogą przetrzymywać zwracane środki nawet do 30 dni (Paypal).


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

Sheveley.com Maciej Popiel

Cyprysowa 23, 65-960 Zielona Góra

info@sheveley.com, +48 888 611 067


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić